> Liga Leven & Gezondheid > Stop met roken > Cursus > Cursussen voor organisaties

De Liga Leven & Gezondheid geeft ook stop-met-roken cursussen in uw bedrijf, gemeente, organisatie of vereniging. U zorgt dan voor de accomodatie en de kandidaten; de Liga doet de rest.

De aanpak is dezelfde als beschreven bij cursus.

U kan zich altijd opgeven via contact om een cursus in uw organisatie te organiseren. Gelieve steeds de naam van uw organisatie of bedrijf te vermelden, het adres, contactpersoon (Naam, E-mail adres, telefoon of GSM nummer) en de datum wanneer u graag de cursus zou willen organiseren.

Algemene voorwaarden

In samenspraak met de organisatoren, engageert de Liga Leven & Gezondheid zich om een ontwenningscursus voor rokers te komen geven voor het bedrijf / vereniging / germeentebestuur dat hierom vraagt. Deze cursus bestaat uit minimum 8 sessies waarbij 1 of 2 animatoren een cursus geven waarbij zowel het fysiologische als het psychologische aspect van het stoppen met roken belicht wordt. Deze sessies worden gegeven door degelijk opgeleide animatoren. Het programma dat deze animatoren brengen is opgesteld door bevoegde artsen en psychologen. De volgende voorwaarden zijn van kracht voor elke cursus.

Opzet

In samenspraak met de organisatoren, engageert de Liga Leven & Gezondheid zich om een ontwenningscursus voor rokers te komen geven voor het bedrijf / vereniging / gemeentebestuur dat hierom vraagt. Deze cursus bestaat uit minimum 8 sessies waarbij 1 of 2 animatoren een cursus geven waarbij zowel het fysiologische, psychologische als de sociale aspecten van het stoppen met roken belicht worden. Deze sessies worden gegeven door degelijk opgeleide animatoren waarvan het merendeel ook de cursus Tabakologie van de VRGT met succes heeft afgewerkt. Het programma dat deze animatoren brengen is opgesteld door bevoegde artsen en psychologen. De volgende voorwaarden zijn van kracht voor elke cursus.

Organisator

Het bedrijf/vereniging/germeentebestuur is organisator en zorgt zelf voor publiciteit en inschrijvingen. Op alle publiciteit dient vermeld te worden dat de cursus gegeven wordt door de Liga Leven & Gezondheid. Er kan gebruik gemaakt worden van een standaard 4-kleurenfolder en affiche van de liga waarbij bepaalde gedeelten van de tekst kunnen aangepast worden. De prijs van de folder bedraagt 0,25 eur indien min. 200 ex. Afgenomen worden. Voor grotere hoeveelheden prijzen op aanvraag. De kleurenaffiches kunnen per stuk besteld worden en kosten 0,69 eur. Het zetwerk voor de folder bedraagt 18,59 eur.

Accommodatie

Het bedrijf/vereniging/germeentebestuur stelt ook een zaal(tje) ter beschikking waar een scherm, een overheadprojector en een flipchart aanwezig is.

Kosten

Voor de acht sessies wordt een bijdrage van 1.100 eur gevraagd om de werkingskosten van de Liga Leven & Gezondheid te dekken. Daarbovenop wordt er een kilometervergoeding gevraagd van 0,29 eur per kilometer voor 1 of 2 animatoren, naargelang de afspraken. Doch bij ziekte van één van de animatoren kan het zijn dat er een andere animator dient in te springen. Dan gelden dezelfde kilometervergoedingen te rekenen van de woonplaats van de animator die dient in te vallen.Tot slot is er voor elke deelnemer aan de cursus een dagagenda voorzien die 5 eur/stuk kost. In dit bedrag zijn ook de kosten vervat van fotokopies die uitgedeeld worden tijdens de cursus. Voor al de hierbovenvermelde bedragen ontvangt u na de cursus een onkostennota waarop géén btw verschuldigd is.

In het kader van het project "Roken en Armoede - Pakje Kans kan er een speciaal tarief gehandteerd worden en dit ook in functie van de plaats waar de cursus dient door te gaan. Prijzen dus op aanvraag.

Afgelasting

Zowel de Liga Leven & Gezondheid als de organisator behoudt het recht om de cursus voor dwingende redenen af te gelasten. (bijvoorbeeld: te weinig deelnemers, of ziekte van één van de animatoren.) Hiervoor kan noch door de organisatoren noch door de Liga Leven & Gezondheid schadevergoeding geëist worden.