Algemeen

Algemeen kunnen we stellen dat de cursus de roker wil helpen te stoppen met roken. Dit niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook op psychologisch en sociaal vlak. Dikwijls wordt vergeten dat roken evengoed ook een mentale- en gewoonteverslaving is. In elke sessie wordt daarom aan de 3 aspecten van het roken aandacht besteed.

De cursus geeft de roker inzicht:

De cursus heeft tot doel:

In de loop van de cursus ziet hij zijn verworven bevrijding op de tabak bevestigd. Tezelfdertijd krijgt de ontwenner een aantal praktische raadgevingen om zich lichamelijk zo vlug mogelijk op een progressieve manier te ontdoen van de giftige stoffen. Om elke cursist zoveel mogelijk te helpen wordt alles in een ontspannen en aangename sfeer gebracht.

De stop-met-roken cursus is een ontwenningsmethode van educatieve ofwel didactische aard. De cursisten wordt een methode van stoppen met roken geleerd. De cursus is daarom ook geschikt voor grotere groepen.

In de cursus wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke of natuurlijk aandoende middelen en methoden. Dingen die dicht staan bij het gewone dagelijkse leven. Zo is er het meest kans dat bepaalde activiteiten, waarvan het uitvoeren van groot belang is voor het niet-roken, ook op lange termijn worden gedaan. Wellicht raken deze gewoonten dan ge´ntegreerd in het dagelijkse leefpatroon. Zoals het drinken van water als reactie op het zich voordoen van de rookbehoefte of het regelmatig bewegen (wandelen, fietsen,..). Als deze gewoonten een vast onderdeel van iemands leven geworden zijn, kan hij ongetwijfeld hoogstwaarschijnlijk de spanningen in zijn leven beter aan.

De cursus tracht zoals gezegd ook vooral in te werken op de cognitieve en mentale houding van de mensen t.a.v. het roken. Een diepgaande en blijvende verandering in denkgewoonten met betrekking tot het roken is een noodzakelijke voorwaarde voor lange-termijn-onthouding. Deze cognitieve houding be´nvloedt heel wat eigenschappen:

Wat behandelen we in de cursus?

Hindernissen bij het stoppen met roken zoals:

Voordelen van het stoppen met roken voor:

Vragen waar we in de cursus dieper op ingaan