De ideale benadering

Onze methode om te stoppen met roken bleek tegen de tijd bestand voornamelijk omdat ze drie belangrijke aspecten van de mens behandelt. Dit zijn de fysieke, mentale en sociale aspecten bij het stoppen met roken.

Het progressieve programma werd zeer nauwkeurig bestudeerd en wordt nog regelmatig aangepast aan de behoeften van de kandidaat stopper. Zo verzorgt deze stop-met-roken cursus een onder controle geleide ontwenning.

Héél wat rokers stoppen met roken zonder enig hulpmiddel. Toch blijken meer en meer mensen nood te hebben aan begeleiding omdat ze er niet alleen in slagen. Onze cursus helpt ook mensen opnieuw vertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen.

Natuurlijke methode zonder medicatie

Er worden géén medicijnen gebruikt, noch hypnose of accupunctuur. via eenvoudige raadgevingen en natuurlijke hulpmiddelen, die in de mogelijkheid liggen van iedereen, worden rokers daadwerkelijk geholpen om te stoppen met roken. Elke roker, behalve hij/zij die een in erge depressie zit, heeft de mogelijkheid om vanuit zijn dagelijkse context deel te nemen aan de cursus. De enige vereiste is dat de cursist trouw de sessies bijwoont én gemotiveerd is om de raadgevingen op te volgen.

Stap voor stap in 7 à 8 sessies

Stap voor stap wordt de roker geholpen om zijn verslaving te overwinnen. Daarom wordt er voorzien in een cursus waarbij de kandidaat stoppers gedurende 5 opeenvolgende sessies bij elkaar komen. Verder wordt er gewoonlijk ook nog een voorbereidings- en 2 opvolgsessies georganiseerd. Een sessie duurt meestal 1 1/2 tot 2 uur. Deze bevat een psychologisch en een fysiologisch gedeelte. Indien de groep dit wenst kunnen nog extra opvolgsessies toegevoegd worden.

Spreiding van de bijeenkomsten

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten die verspreid zijn over 5 weken:

Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5
MaandagSessie 2
DinsdagSessie 3Sessie 7Sessie 8
WoensdagSessie 1Sessie 4
DonderdagSessie 5
VrijdagSessie 6
Zaterdag
Zondag

Met de steun van de groep

In elke sessie wordt er tijd uitgetrokken om ervaringen uit te wisselen. Het feit dat mensen met dezelfde problematiek dezelfde strijd leveren werkt zeer motiverend voor de deelnemers. De animatoren zijn bewust van de belangrijkheid van familiale en sociale omstandigheden in de motivatie van de cursisten. Ze zorgen ervoor dat er respect is voor ieder individu en dat men naar elkaar luistert.

Groepsgroote

De grootte van de groepen kan erg uiteenlopen. Meestal liggen het deelnemersaantal tussen de 15 en 30 personen. Er zijn geen aanwijzingen dat een grotere groep een nadelige invloed heeft op het cursusresultaat.

De voordelen van een grote groep zijn:

De nadelen zijn van een grote groep zijn:

Animatoren

De animatoren die de cursus brengen zijn zelf geen arts of psycholoog. Het zijn vrijwilligers en doen dit werk vanuit een bijzonder sterke en persoonlijke motivatie. Zij zijn erin getraind om het door artsen en psychologen goed uitgewerkte programma op een positieve en aanstekelijke manier over te brengen. Zij zijn gewend om met groepen om te gaan en de motivatie van de deelnemers tot een maximum te versterken.

Dagagenda

Aan elke cursist wordt een dagagenda ter beschikking gesteld waarin tips, motivaties en tests in opgenomen zijn. Deze agenda helpt de roker dag na dag stapsgewijs met roken te stoppen met praktijkgerichte suggesties en raadgevingen.