Roken en Armoede - "Laat armoede (niet) in rook opgaan !"

Uit tal van recent vrijgegeven studies blijkt dat men een belangrijke groep rokers is vergeten, nl. de groeiende massa mensen die onder de armoedegrens leven. De uitdaging die deze mensen vormen is bijzonder groot omdat het aantal rokers in deze groep percentsgewijs veel hoger ligt dan bij hoger opgeleide mensen, maar ook flink wat hoger dan bij het gemiddelde van de bevolking. 40 % van de werklozen rookt, tegen 28 % van de doorsnee mensen. Komt daar nog 's bij dat de eersten niet het geld hebben om de dure medicatie te betalen.

open huis - PSC

De Liga Leven & Gezondheid werkt samen met Open Huis om mensen in armoede te helpen om van het roken af te raken. Dit is een vereniging die aanleunt bij het PSC (Protestants Sociaal Centrum). Onder het motto Laat armoede (niet) in rook opgaan! is een project ingediend bij de Vlaamse regering om mensen in armoede te helpen te stoppen met roken. Dit project, genaamd Pakje Kans, werd ondertussen goedgekeurd en is in volle uitvoering.

Het project is gestart met een 2-tal Try-out cursussen die heel wat informatie heeft gegeven over wat goed is en wat verbeterd kon worden. Vanuit deze tussentijdse conclusies zijn we tot een concept gekomen dat geresulteerd heeft in een volledige specifieke aanpak tot het benaderen van mensen in armoede. Vooral de manier hoe mensen in armoede konden benaderd worden om zich kandidaat te stellen om te stoppen met roken werd uitgewerkt en heeft geresulteerd in de "Pakje Kans" aanpak.

"Pakje Kans" aanpak

pakje kans

De aanpak van "Pakje Kans" houdt in dat organisaties die werken voor en met mensen in armoede een handleiding en hulpmiddelen krijgen die hen helpt om mensen in armoede te bereiken en toe te lijden er voor te kiezen te stoppen met roken. De nadruk ligt vooral op het feit dat het een kwestie is van "mogen" en niet van "moeten".

Uiteindelijk worden mensen in armoede uitgenodigd om een infosessie bij te wonen waar ze terecht kunnen met vragen rond roken en stoppen met roken. In deze infosessies wordt vooral gewerkt rond het wegnemen van obstakels die mensen weerhouden om de stap om met roken te stoppen te zetten . Kandidaat stoppers kunnen zich op dat moment ook opgeven om gratis deel te nemen aan een stop-met-roken cursus.

Uiteindelijk kunnen de kandidaten deelnemen aan een cursus die minimaal bestaat uit 8 sessies en qua inhoud en aanpak gelijkt op de normale cursus van de Liga Leven & Gezondheid.

Ge´nteresseerd om een cursus "Pakje Kans" te organiseren?

U kan zich altijd opgeven via contact als ge´nteresseerde organisatie om een cursus te organiseren. Gelieve steeds de naam van uw organisatie te vermelden, het adres, contactpersoon (Naam, E-mail adres, telefoon of GSM nummer) en de periodewanneer u graag de cursus zou willen organiseren.

Met de steun van de Vlaamse overheid en in samenwerking met LOGO (lokaal gezondheidsoverleg v.z.w.)

met de steun van de vlaamse regering