Disclaimer

Teksten

Het overnemen van teksten is enkel toegelaten mits schriftelijke toestemming

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De Liga Leven & Gezondheid kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Links

De Liga Leven & Gezondheid is niet verantwoordelijk voor links die beheerd worden door derden. De Liga Leven & Gezondheid oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze sites betekent niet dat de Liga Leven & Gezondheid alle elementen goedkeurt die deze website bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen de Liga Leven & Gezondheid en de eigenaars van deze sites.