Ons steunen

De Liga Leven & Gezondheid is een vereniging zonder winstoogmerk en krijgt geen structurele subsidies. Giften zijn dus van harte hartelijk welkom.

Specifiek willen wij een oproep doen voor het steunen van onze actie naar mensen in armoede. De Vlaamse regering heeft ons voorzien in een budget voor het organiseren van 10 stop met roken cursussen in het kader van ons actie Pakje Kans. Het budget hiervoor is momenteel volledig uitgeput, maar kandidaten zijn er nog meer dan genoeg.

Concreet kan u een persoon in armoede helpen door hem in de mogelijkheid te stellen om gratis een cursus te volgen om te stoppen met roken. Hiervoor stort u een bijdrage van 50 euro op ons rekening nummer BE93 3631 2168 9267 met de vermelding "roken en armoede". Ook kleinere bedragen zijn uiteraard steeds van harte welkom.

De cursussen zullen georganiseerd worden in samenwerking met een vereniging die dichtbij mensen in armoede staan zoals, OCMW's, verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, etc.