> Liga Leven & Gezondheid > De Liga > Onze Doelstellingen

De doelstelling van de Liga Leven & Gezondheid is een bijdrage te leveren op het gebied van de preventieve gezondheidszorg.

Kiezen om te helpen

Al méér dan 40 jaar is de Liga Leven & Gezondheid actief in Europa in het domein van de gezondheidspreventie. Vrijwilligers van de locale comités in de meeste grote steden van België, Frankrijk en Zwitserland organiseren activiteiten rond gezondheidsthema's.

De Liga Leven & Gezondheid promoot de principes van een gezonde levenswijze en waarschuwt voor de gevaren van tabak, alcohol en drugs. Deze thema's liggen aan de basis van alle activiteiten die de Liga organiseert. Een gezonde geest in een gezond lichaam is het belangrijkste motto van onze organisatie.

Tabak, alcohol, drugs,... deze gewoontes kraken onze gezondheid én de maatschappij. Jaarlijks sterven er ruim 3,5 miljoen mensen ten gevolge van het roken. Het instituut van Ontwikkelingsstudie in Sussex (Groot Brittanië) zegt in een rapport dat in minder dan 20 jaar in de ontwikkelingslanden tabak doodsoorzaak nr. 1 wordt. Tabak zal dus aids en honger hierin voorbijsteken. In de industriële landen is alcohol doodsoorzaak nr. 3. Al van bij zijn oprichting informeert de Liga Leven & Gezondheid over de risico's verbonden aan het gebruik van tabak & alcohol.

Voornamelijk door de Stop-met-roken cursussen, is de Liga Leven & Gezondheid bekend geworden. Zij organiseren deze al méér dan 40 jaar met succes in Europa en daarbuiten. Deze natuurlijke methode, dat oorspronkelijk het 5 Dagen Plan genoemd werd, heeft reeds honderdduizenden mensen geholpen om te stoppen met roken. Deze methode besteed zowel aandacht aan de lichamelijke, mentale als aan de gewoonte aspecten van het stoppen met roken. Het laat toe om op een duurzame wijze te ontwennen van de tabak.

Kiezen voor de zwakkeren - Roken en Armoede

Uit tal van recent vrijgegeven studies blijkt dat men een belangrijke groep rokers is vergeten, nl. de groeiende massa mensen die onder de armoedegrens leven. De uitdaging die deze mensen vormen is bijzonder groot omdat het aantal rokers in deze groep percentsgewijs veel hoger ligt dan bij hoger opgeleide mensen, maar ook flink wat hoger dan bij het gemiddelde van de bevolking. 40 % van de werklozen rookt, tegen 28 % van de doorsnee mensen. Komt daar nog 's bij dat de eersten niet het geld hebben om de dure medicatie te betalen.

De Liga Leven & Gezondheid werkt samen met Open Huis om mensen in armoede te helpen om van het roken af te raken. Dit is een vereniging die aanleunt bij het PSC (Protestants Sociaal Centrum). Onder het motto Laat armoede (niet) in rook opgaan! is een project ingediend bij de Vlaamse regering om mensen in armoede te helpen te stoppen met roken. Dit project, genaamd Pakje Kans, werd ondertussen goedgekeurd en is in volle uitvoering.

Kiezen voor preventie bij jongeren

Jongeren beschermen en kinderen op een objectieve manier informeren over de gevaren van drugs, tabak en alcohol vindt de Liga belangrijk.

De Liga heeft een preventieprogramma ontwikkeld voor jongeren dat hen moet helpen een duidelijke keuze te maken om niet te gaan roken. Deze preventiesessies kunnen gegeven worden in scholen en in jeugdverenigingen.

In Frankrijk werden door Ligue Vie et Santé in de laatste tien jaar 12.000 scholieren geïnformeerd over de gevaren van de tabak. Zo werd er voor de 8 tot 12-jarigen een animatieprogramma gebracht met een poppenspel rond tabakspreventie, "Joe La Clope" genaamd. Dit poppenspel wordt begeleid met allerlei liedjes, gebruikt ludieke situaties en aantrekkelijke personages. Kinderen kunnen zich met de personages identificeren om ze uiteindelijk in staat te stellen de sigaret niet toe te laten in hun leven. Er zijn plannen om een gelijkaardige initiatief ook in België op te starten.

Kiezen om te informeren

De Liga Leven & Gezondheid heeft plannen om net als de zusterorganisatie Ligue Vie et Santé een Gezondheids Expo te ontwikkelen. Het betreft een aantal modules die ingaan op de verschillende aspecten van de gezondheid van de mens.