> Liga Leven & Gezondheid > De Liga > Organisatie & samenwerking

Samenwerking met verschillende organisaties rond gezondheidspreventie

De Liga Leven & Gezondheid werkt nauw samen of is lid van verschillende nationale en internationale organisaties die strijden tegen de tabak.

Zoals vermeld bij historiek stond de Liga Leven & Gezondheid mee aan de wieg van het Koördinatie-Komitee Algemene Tabakspreventie (KKAT) van de Vlaamse Gemeenschap. Deze organisatie bestond oorspronkelijk uit organisaties zoals:

Deze organisatie is uiteindelijk opgegaan in het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG) waar de Liga nog steeds mee samenwerkt.

Verder maakt de Liga Leven & Gezondheid deel uit van "L'Alliance pour la santé, Coalition contre le tabagisme" die de nationale acties coördineert van de voornaamste organisaties in Frankrijk rond tabakspreventie. Deze organisatie wordt voorgezeten door professor Maurice Tubiana. Deze organisatie pleit om 1% van de fiscale inkomsten van tabak te gebruiken voor preventieprogramma's.

Nog in Frankrijk is de Liga Leven & Gezondheid lid van "La Coalition Internationale Anti-Tabac des Organisations Non Gouvernementales" (INGCAT). Deze organisatie heeft tot doel de activiteiten te coördineren, informatie uit te wisselen en een gezamenlijk internationaal front uit te werken als antwoord op de tactieken van de internationale tabaksindustrie.

Verder maakt de Liga Leven & Gezondheid deel uit van de Europese Unie van Niet-Rokers (UEN - Union Européenne des Non-fumeurs). De vereniging groepeert een 30-tal organisaties van niet-rokers uit 18 Europese landen. Het doel van de UEN is om het fundamenteel recht van individuen om te leven in rookvrije ruimten te bepleiten en uit te dragen.

De Liga Leven & Gezondheid wordt door verscheidene professoren en dokters gesteund in binnen- en buitenland.