> Liga Leven & Gezondheid > Doe beroep op ons > Tabakspreventiesessies voor jongeren

Jongeren beschermen en kinderen op een objectieve manier informeren over de gevaren van drugs, tabak en alcohol zijn ook activiteiten die de Liga belangrijk vindt.

De Liga heeft een preventieprogramma ontwikkeld voor jongeren dat hen moet helpen een duidelijke keuze te maken om niet te gaan roken. Deze preventiesessies kunnen gegeven worden in scholen en in jeugdverenigingen.

Wenst u gecontacteerd te worden om zo'n preventiesessies te organiseren dan kan u zich opgeven via contact. Gelieve steeds de naam van uw school of jeugdvereniging te vermelden, het adres, contactpersoon (Naam, E-mail adres, telefoon of GSM nummer) en de datum wanneer u graag deze sessie(s) zou willen organiseren.