Tabakspreventie voor jongeren

Jongeren beschermen en kinderen op een objectieve manier informeren over de gevaren van drugs, tabak en alcohol zijn ook activiteiten die de Liga Leven & Gezondheid belangrijk vindt.

roken moet dat nou?

"Roken... moet dat nu?"

De Liga heeft een tabakspreventieprogramma ontwikkeld voor jongeren dat hen moet helpen een duidelijke keuze te maken om niet te gaan roken.

Doelgroep

Wij richten ons tot 2 doelgroepen: